Światowy Dzień Praw Konsumenta

15.03.2016, jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. Promujemy go zwłaszcza w szkołach starających się o tytuł „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” i uczestniczących w trwającym od 4 sierpnia 2014 do 30 kwietnia 2016 projekcie „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi” (projekt E2/1281 współfinansowany z Funduszy EOG). Nasza jego nazwa to Dzień sPRAWiedliwego Konsumenta. Podkreślamy w […]