Decyzja o założeniu własnej firmy często jest weryfikowana przez brak pieniędzy na jej uruchomienie. To jednak nie przeszkoda – można się starać o dotacje  z urzędu pracy lub Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków zazwyczaj prowadzony jest na początku roku i, chociaż pula beneficjentów nie jest duża, warto spróbować.

Obecnie można się starać o pożyczkę czyli zwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności. Od połowy 2016 roku mogą się pojawić bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych, warto więc trzymać rękę na pulsie. Sprawdźmy jak krok po kroku zdobyć dofinansowanie na otwarcie sklepu odzieżowego lub outletu.

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności – kryteria otrzymania

Pierwszy krokiem do otrzymania dofinansowania na otwarcie sklepu odzieżowego powinna być wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub jednej z instytucji, których celem jest wspieranie aktywności zawodowej (np. w inkubatorze przedsiębiorczości lub fundacji).

Marzenia o własnym biznesie często przekreślają kryteria aplikacyjne. Duża część wsparcia w ramach dotacji z urzędu pracy jest przeznaczona dla określonych grup odbiorców. Mogą to być osoby w określonym wieku (np. seniorzy 50+ lub osoby młode do 25 roku życia) lub o określonym statusie (np. dotacje dla bezrobotnych). Częstym kryterium jest również płeć (dofinansowanie na założenie firmy mogą otrzymać tylko kobiety) oraz miejsce zamieszkania (np. osoby wyłącznie z obszarów wiejskich lub małych miast). Sprawdzenie kryteriów to pierwszy krok do pozyskania funduszy na sklep z odzieżą używaną.

Dotacje dla firm – formalności wstępne

W pozyskiwaniu dofinansowania na działalność gospodarczą najważniejsza jest dobrze zrobiona dokumentacja. Każdy wniosek przechodzi ocenę formalną (czy wszystko jest i czy jest w takiej formie w jakiej powinno być) i merytoryczną (ocenianie sensowności pomysłu). Jeżeli jakikolwiek wymagany dokument nie będzie dostarczony we wniosku, wówczas cały pomysł może pójść do kosza. A wtedy o dotacji na otwarcie sklepu odzieżowego można zapomnieć, bo nie ma możliwości zmiany decyzji o odrzuceniu aplikacji.

Podstawą sukcesu jest dokładne wczytanie się w zasady składania wniosków obowiązujące dla wybranej dotacji (unijnej lub z urzędu pracy). W razie wątpliwości trzeba pytać u źródła i prosić o dodatkowe wyjaśnienia. W wielu instytucjach organizuje się spotkania otwarte i dyżury ekspertów, którzy pomagają w wypełnieniu aplikacji.

Terminy składania dokumentów są nieprzekraczalne. Po dostarczeniu ich trzeba cierpliwie poczekać na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie otwarcia sklepu odzieżowego. To jednak nie koniec procedury.

Dotacje dla firm – pomysł na biznes w liczbach i harmonogramie

Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu wniosku czas przygotować konkretny biznes plan. Ponieważ niewiele osób wie jak go napisać, w ramach projektu prowadzi się często szkolenia, które mają tego nauczyć.

Biznes plan musi kompleksowo opisywać projekt biznesu, dlatego też szkolenia są prowadzone z wielu dziedzin (m.in. podstaw księgowości, marketingu, zarządzania, przedsiębiorczości itp.). Można go również konsultować z ekspertami. Wersja końcowa jest oceniana przez komisję, która decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji na działalność gospodarczą.

Zabezpieczenie dotacji dla firm

Jeżeli ocena przebiegła pomyślnie i biznes plan na otwarcie sklepu odzieżowego został zaakceptowany, wówczas trzeba złożyć wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności. Zawarte w nim dokumenty:

  • poświadczają brak przyznanych innych form pomocy (takich jak np. fundusze unijne przeznaczone na ten sam cel),
  • opisują pomysł na własny biznes (otwarcie sklepu odzieżowego lub outletu),
  • zawierają szczegółowy harmonogram wydawania pieniędzy z dotacji europejskiej / z urzędu pracy
  • Konieczne jest również pozyskanie poręczenia na przyznawaną kwotę. O takie można się zwrócić do bliskich osób (weksel) lub do banku (np. gwarancje bankowe lub blokada na rachunku). Pieniądze z dotacji dla bezrobotnych i funduszy na rozpoczęcie działalności zazwyczaj są przelewane na konto od razu w całości.

Rozliczenie dotacji dla bezrobotnych / na rozpoczęcie działalności

To jednak nie koniec formalności. Warto pamiętać, że wydatki powinny być ponoszone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i na zaplanowane w harmonogramie rzeczy. Każdy należy dokumentować fakturą.

Osoby nie znające zasad księgowości powinny rozejrzeć się za profesjonalnym biurem księgowym, które poprowadzi finanse firmy. Koszt takiej usługi nie jest duży, a pozwala uniknąć problemów przy rozliczaniu dotacji na rozpoczęcie działalności.